کادایف

آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

لزوم استفاده از تكنولوژی های جدید در حوزه اقتصاد سلامت

لزوم استفاده از تكنولوژی های جدید در حوزه اقتصاد سلامت

دو روش رایگان برای رونق كسب و كار

دو روش رایگان برای رونق كسب و كار
پژوهشگران بررسی كردند

سه عامل مهم بهبود امید به زندگی در بیماران دیابتی

سه عامل مهم بهبود امید به زندگی در بیماران دیابتی

كمبود ویتامین، نشانه یك بیماری نهفته

كمبود ویتامین، نشانه یك بیماری نهفته
محققان سوئدی پی بردند؛

قهوه سبب كاهش خطر مبتلاشدن به ام اس می شود

قهوه سبب كاهش خطر مبتلاشدن به ام اس می شود

ثبت فشار خون بیشتر از ۲۸ میلیون نفر در كشور

ثبت فشار خون بیشتر از ۲۸ میلیون نفر در كشور

قربانی: پزشكان به صورت عادلانه در كشور توزیع شده اند

قربانی: پزشكان به صورت عادلانه در كشور توزیع شده اند

پیشنهاد وزیر بهداشت به تامین اجتماعی برای پرداخت طلب 11هزار میلیاردی بیمارستان ها

پیشنهاد وزیر بهداشت به تامین اجتماعی برای پرداخت طلب 11هزار میلیاردی بیمارستان ها
یافته های پژوهشی نشان می دهد؛

تاثیر مصرف ماست های پروبیوتیك در درمان دیابت

تاثیر مصرف ماست های پروبیوتیك در درمان دیابت

پزشكان ایرانی در راه تركیه

پزشكان ایرانی در راه تركیه
کادایف kadaif

کادایف