کادایف

آرشیو مطالب : جراحی

پایگاه های انتقال خون گیلان در شب های قدر فعال است

پایگاه های انتقال خون گیلان در شب های قدر فعال است
توسط محققان دانشگاهی صورت گرفت

عرضه مدلی برای بررسی وضعیت بیومكانیكی بیماران

عرضه مدلی برای بررسی وضعیت بیومكانیكی بیماران

اهدای مدال طلای نیكولای پیروگوف به پروفسور سمیعی از جانب آكادمی علوم روسیه

اهدای مدال طلای نیكولای پیروگوف به پروفسور سمیعی از جانب آكادمی علوم روسیه
رییس اورژانس كشور خبر داد

پلمب 1802 مركز متخلف بهداشتی در روزهای نوروز

پلمب 1802 مركز متخلف بهداشتی در روزهای نوروز
رییس دانشكده علوم پزشكی خلخال

طرح تحول سلامت سطح خدمات درمانی به شهروندان خلخالی را افزایش داده است

طرح تحول سلامت سطح خدمات درمانی به شهروندان خلخالی را افزایش داده است

فیلم واقعی عمل و جراحی زیبایی بینی توسط دكتر كاظمی

فیلم واقعی عمل و جراحی زیبایی بینی توسط دكتر كاظمی
کادایف kadaif

کادایف