کادایف

مطالب كادایف

استاندار تهران خبر داد

افتتاح بیمارستان 300 تختخوابی فیروزآبادی ری در هفته جاری

افتتاح بیمارستان 300 تختخوابی فیروزآبادی ری در هفته جاری

معرفی هستی مشایخی

معرفی هستی مشایخی
در گفت وگو با كادایف اعلام شد

جزئیات مجوز مصرف داوطلبانه برای ۲ واكسن ایرانی كرونا

جزئیات مجوز مصرف داوطلبانه برای ۲ واكسن ایرانی كرونا

پاسپورت دومینیكا برترین انتخاب برای پاسپورت دوم

پاسپورت دومینیكا برترین انتخاب برای پاسپورت دوم
مطالعات نشان می دهد؛

كافئین زیاد احتمال مبتلاشدن به بیماری آب سیاه را بیشتر می كند

كافئین زیاد احتمال مبتلاشدن به بیماری آب سیاه را بیشتر می كند

روشی برای جلوگیری از گسترش تومور سرطانی

روشی برای جلوگیری از گسترش تومور سرطانی

آخرین وضعیت صدور مجوز مصرف اضطراری برای دو واكسن ایرانی كرونا

آخرین وضعیت صدور مجوز مصرف اضطراری برای دو واكسن ایرانی كرونا
توصیه محققان؛

علایم كمبود ویتامین B۱۲ را بشناسید

علایم كمبود ویتامین B۱۲ را بشناسید

بهترین ارز دیجیتال و صرافی آنلاین در كشور

بهترین ارز دیجیتال و صرافی آنلاین در كشور
مطالبات داروسازان از دولت سیزدهم

كمبودهای دارویی بیداد می كند

كمبودهای دارویی بیداد می كند
کادایف kadaif

کادایف