کادایف

مطالب كادایف

گزارش محققان پرتغالی؛

قهوه ریسک صدمه کبدی را در افراد دیابتی کاهش می دهد

قهوه ریسک صدمه کبدی را در افراد دیابتی کاهش می دهد

عیادت وزیر بهداشت از بیماران اعزامی شهرستان خوی به بیمارستان مرند

عیادت وزیر بهداشت از بیماران اعزامی شهرستان خوی به بیمارستان مرند

آمار جهانی کرونا مجموع مبتلایان آمریکا از ۱۰۴ میلیون نفر گذشت

آمار جهانی کرونا مجموع مبتلایان آمریکا از ۱۰۴ میلیون نفر گذشت
متخصص تغذیه عنوان كرد؛

خصوصیت تغذیه خوب در هوای آلوده

خصوصیت تغذیه خوب در هوای آلوده
رییس سازمان غذا و دارو به كادایف اعلام كرد

نقدینگی درد اصلی دارو

نقدینگی درد اصلی دارو

تکرار مجدد روز صفر کرونایی در کشور

تکرار مجدد روز صفر کرونایی در کشور
عروسکو؛

سایت مرجع رتبه بندی برند های عروسی کشور

سایت مرجع رتبه بندی برند های عروسی کشور

شیوع بیماری تنفسی و اعمال قرنطینه در پایتخت کره شمالی

شیوع بیماری تنفسی و اعمال قرنطینه در پایتخت کره شمالی
گزارش محققان؛

مصرف چند کالری در روز باعث کاهش وزن ایمن می شود

مصرف چند کالری در روز باعث کاهش وزن ایمن می شود
وزیر بهداشت اعلام كرد

دارو، بزرگ ترین تجارت دنیا پس از نفت

دارو، بزرگ ترین تجارت دنیا پس از نفت
کادایف kadaif

کادایف