کادایف

مستندات واكسن های ایرانی كرونا عرضه شود

مستندات واكسن های ایرانی كرونا عرضه شود

به گزارش کادایف دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به توانمندی محققان کشور در حوزه بهداشت و درمان بر انتشار مستندات واکسن های ایرانی کرونا تاکید نمود.


به گزارش کادایف به نقل از ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی در جلسه ۱۵۱ شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور، بر یکی از کارسازی مهم ستاد نقشه در خصوص نهایی سازی سند ملی علم وفناوری در حوزه دفاعی تصریح کرد و اظهار داشت: برای این سند ملی و مهم که در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ گردید یک شورای تخصصی تحت عنوان «شورای راهبری علم و فناوری در حوزه دفاعی» پیشبینی شده که به مجموع شوراهای تخصصی شورایعالی افزوده شد و جلسات آن به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور ۶ وزیر، دبیر شورایعالی امنیت ملی، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و فرماندهان ارشد نظامی تشکیل می شود.
وی تصریح کرد: مصوبات این شورا در حکم مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی است و برای همه دستگاه ها مراکز علمی دانشگاهی ذیل این بخش اجبار آور است. نیروهای مسلح دارای ۱۸ دانشگاه و ۱۶ پژوهشگاه هستند، اما تجربه های آنها می تواند در صنعت منتقل شده و سایر دانشگاه های کشور محل تعامل و تبادل قرار گیرد. تشکیل این شورای راهبری و سند مرجعی که به وجود آمد، سرمایه بزرگی بود که نزدیک به دو دهه پیگیری شده است و بحمدالله شکل گرفت.
عاملی ضمن اشاره به توانمندی کشور در حوزه بهداشت و درمان با اشاره به اینکه به نظر می آید ظرفیت بهداشت و درمان کشور در شرایط کرونا افزوده شده است و از کپی محصول حالا به تولید واکسن رسیده ایم، اظهار نمود: این محصول قدرت دانشی و اعتماد به نفس دانشمندان ایرانی است، ولی در عین حال مشکلی که وجود دارد، این است که نظام سخنگویی در حوزه کرونا و نظام سلامت نیازمند انسجام بیشتری است؛ چون که گاها آمارهای اعلامی دارای تناقض و ابهام است. مناسب می باشد در این حوزه چاره اندیشی شود.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: مقام معظم رهبری تاکید فرمودند که مستندات واکسن های کرونای ایرانی در اختیار جهانیان قرار گیرد. معنای این سخن حکیمانه اعلام توانایی دانشمندان ایرانی و عدم ایجاد انحصار در حوزه دانش دارو و درمان است. از منظر اندیشه اسلامی ما نسبت به جان همگان مسئولیت اجتماعی داریم و در این امر مرزبندی انسانی وجود ندارد.
عاملی با اشاره به اینکه قام معظم رهبری در مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن برکت واکسن را دریافت کرده اند و خویش را در معرض آزمایش قرار داده اند، اضافه کرد: حکیم معظم انقلاب با تزریق واکسن ایرانی برکت، ضمن احترام و اعتماد به دستاورد دانشمندان ایرانی باعث تقویت اعتماد ملی به مهم ترین تولید ایرانی یعنی تولید در رابطه با سلامت و درمان شدند. در شرایطی که برخی از مردم جامعه تولید خارجی را بر تولید داخلی ترجیح می دهند ولی سیره عملی ایشان باعث اعتماد و ترجیح نسبت به مهم ترین تولید یعنی تولیدات در رابطه با سلامت مردم شد.
روند تصویب سند جامع علم و فناوری حوزه دفاعی
دکتر محمد عسگریان، مدیرکل امور شوراهای ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی به عرضه گزارشی از روند تصویب سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی در ستاد و هم بررسی مبحث تولید واکسن کرونا پرداخت و اظهار نمود: تصویب سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، بررسی سند توسعه نانو فناوری در کمیسیون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، بررسی مبحث تولید و واردات واکسن کرونا در کمیسیون سلامت و پزشکی، فعالیت مجدد کمیسیون روابط علمی بین المللی و بررسی نقشه راه دستگاه ها برای اجرایی سازی سند روابط علمی بین المللی همچون آخرین فعالیت ها بوده است.
وی اضافه کرد: سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی در جلسات ۱۴۱ و ۱۴۴ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی به تاریخ ۹۹/۱۰/۲ و ۹۹/۱۱/۱۴ تصویب گردید. همینطور سند در جلسات ۸۳۷ و ۸۳۸ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۹۹/۱۲/۵ و ۹۹/۱۲/۱۹ به تصویب رسید. در ماده ۷ (بند ب) این سند آمده است: به منظور سیاستگذاری اجرایی، هماهنگی و اجرایی سازی سند در بخش ملی و نظارت بر حسن اجرای آن، شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود. بر این اساس اولین نشست شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ تشکیل شد.
عسگریان اضافه کرد: در ارتباط با سند توسعه فناوری نانو و بررسی آن در ستاد نقشه جامع علمی، وضعیت علوم و فناوری نانو در جلسه ۱۳۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تاریخ ۹۹/۳/۶ و جلسه ۸۳۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۹۹/۱۰/۹ مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، ماده واحده تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو به تصویب رسید. این ماده واحده دارای یک تبصره به این شرح است: ضوابط حاکم بر فعالیت و چگونگی اداره این ستاد ظرف مدت حداکثر ۶ ماه در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب خواهد رسید. همینطور پیش نویس سند ملی فناوری نانو توسط ستاد فناوری نانو تهیه و به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارسال شد. این سند در کمیسیون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در ارتباط ما مبحث تولید و خرید واکسن کرونا، مساله پدیده کرونا و نتایج آن در نظام علم و فناوری، در جلسه ۱۲۹ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تاریخ ۹۹/۱/۲۶ طرح شد. همینطور چالش های وضعیت تولید و خرید واکسن کرونا در جلسه ۱۴۳ این ستاد به تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰ طرح و بررسی گردید. در این نشست شبهات و ابهاماتی که در فضای عمومی جامعه درباره امکان تولید انبوه واکسن کرونای ایرانی وجود دارد، مطرح و مقرر شد جلسات کمیسیون سلامت و پزشکی ستاد علم و فناوری با دعوت از تولیدکنندگان، کارشناسان و مسؤلان وزارت بهداشت، معاونت علمی و ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور بررسی و ارزیابی توان داخل در ساخت و تولید انبوه واکسن تشکیل گردد.
خرید و تولید واکسن کرونا
دکتر منصور کبگانیان، دبیر شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور هم در این نشست در سخنانی اظهار داشت: خیلی از صاحب نظران در نهایی سازی سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی نقش داشته اند و این سند در توسعه روابط دانشگاه و صنعت نقطه عطفی خواهد بود و باعث ارتقای این روابط خواهد شد. نکته ای که حائز اهمیت بوده، این است که مصوبات شورا دائمی است و با تمام شدن دولت ها آخر نمی یابد و تغییری نخواهد کرد.
کبگانیان همینطور در ارتباط با دستور دیگر این جلسه که بررسی تولید و واردات واکسن کروناست، اضافه کرد: خرید واکسن یک اضطرار است و دستگاههای اجرایی آنرا پیگیری می کنند. ما هم موظف هستیم از منظر تولیدات علمی به مبحث بپردازیم و به آن ورود نماییم.
وی در ادامه اظهار نمود: برخی دوست ندارند نامشان ذکر شود، برای مثال برخی اعضای ستاد نانو در طول ۲۰ سال گذشته، علاقه ای نداشتند سندی داشته باشند. اتصال و ارتباط این ستاد در سطح ملی به دنبال شورایی که با حضور وزرا تشکیل خواهد شد، این مشکل را حل خواهد نمود.
دکتر سیدحمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی نیزدر این جلسه با اشاره به اینکه هم اکنون در آستانه تغییر نظام اجرایی کشور هستیم، اظهار داشت: این فرصت خوبی است که با اولویت بیشتر به مبحث تولید علم پرداخته شود. حالا شرایط برای حل مشکلات سهل و زیرساخت ها فراهم است، اما اگر برنامه ریزی صحیحی انجام نشود، به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید. خواهشمندم عارضه یابی نظام ملی نوآوری در دستور کار قرار گیرد تا در ماه های اول دولت جدید خدمت رئیس جمهور جدید عرضه شود.
دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم اظهار نمود: حالا شرکت کووایران برکت برای ۱۰۰ میلیون دوز مواد اولیه ذخیره کرده است. راهکارهایی هم برای بعد از اتمام این مواد وجود دارد. حالا ۱۲ کشور خواستار واکسن کرونای ایرانی هستند.
دکتر سید حسن قدسی پور، معاون نظارت و ارزیابی ستاد علم و فناوری هم در این نشست با اشاره به اینکه ویروس کرونا در یک سال و اندی پیش آغاز شد و جهان را تحت تأثیر قرار داد و خوشبختانه جمهوری اسلامی هم پیشتازی کرد و الان از معدود کشورهایی است که موفق به تولید واکسن شده است، اظهار نمود: شایعاتی هم به تازگی عنوان شد، در خصوص این که ایران توان تولید واکسن کرونا را ندارد، مواد اولیه در دسترس آن نیست و ستاد نقشه جامع علمی احساس خطر می کرد. به صورت ویژه آنکه از ناحیه رسانه های خارجی بر این مورد دامن زده می شد که ایران نمی تواند. مبادی اطلاعاتی انتشار این اخبار در داخل رصد شدند و منابعی که این اخبار را پخش کرده بودند، پیگیری شدند و مشخص شد که منبع موثقی نداشته اند. سپس با محققان و دانشگاهیان صحبت کردیم که گفتند کار درحال پیشرفت است.
وی با تاکید براینکه هم اکنون ستاد اجرایی فرمان امام بر روی یک واکسن و پلت فرم و شرکتهای دیگر مشغول تولید واکسن های دیگر با تکنولوژی ها و پلت فرم های متفاوت دیگر هستند، اظهار داشت: در فاز تحقیقاتی کار خوب بوده و مراحل تحقیقاتی به خوبی جلو رفته، اما داده های علمی به بیان مقام معظم رهبری هم خوب است منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد. در عین حال، تولید انبوه و تکنولوژی های مورد نیاز آن مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. خوشبختانه درحال برنامه ریزی هستیم، کار به خوبی پیش می رود. کار مثبتی در کشور شکل گرفته و جای امیدواری است که نمونه به صورت مستند منتشر شود و مقایسه هایی صورت پذیرد.
دکتر زاهدی، مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت هم در این نشست طی سخنانی اظهار نمود: به دنبال تشکیل جلسه ۱۴۳ ستاد، گزارش اولیه وضعیت واکسن های ایرانی کرونا تهیه و نامه به مسؤلان و تولیدکنندگان واکسن و درخواست برای ارسال گزارش وضعیت دستاوردها و چالش ها ارسال شد و نهایتا گزارش هایی از سوی تولیدکنندگان و دست اندرکاران تولید واکسن دریافت شد. بر این اساس، تا کنون دو جلسه کمیسیون سلامت با حضور مسؤلان امر و تولیدکنندگان واکسن از ۸ شرکت تولیدکننده برگزار شده است.
وی افزود: در جلسه مذکور، پیشبینی شد که ستاد فرمان حضرت امام(ره) در اسفند ۹۹، یک تا ۲ میلیون دوز واکسن کرونا و از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد بیشتر از ۱۰ میلیون دوز واکسن در ماه تولید نماید. همینطور درباره این مورد که تولید واکسن مشترک ایران و کوبا از اردیبهشت سال آینده آغاز شود و هم تولید انبوه آن از شهریورماه خواهد بود، بحث شد. همینطور مقرر شد، ایران برنامه تولید ۲۵.۵ میلیون دوز واکسن کرونا در ماه توسط شرکت‎های خویش را در دست اجرا داشته باشد.
زاهدی اظهار داشت: پلت فرم های اصلی تولید واکسن دارای ۴ بخش است. اولین پلتفرم، «ویروس کامل» نام دارد که نمونه مشابه خارجی آن «سینواک» چین است و تولیدات ایرانی مشابه آن شامل ۳ واکسن «کووایران برکت»، «فخرا» و «کیاژن آزما» است. پلت فرم دوم «ناقل ویروسی» نام دارد که نمونه مشابه خارجی آن «اسپوتنیک وی» است و تولیدات ایرانی مشابه آن شامل ۲ واکسن «هوم ایمن زیست فناور» و «اسپوتنیک وی ایران» است. پلت فرم سوم «اسید نوکلوئیک» نام دارد که مشابه خارجی آن «مدرنا» و «فایزر» است و تولیدات ایرانی مشابه آن شامل ۳ واکسن «نانواکسیر سینا»، «رناپ» و «بیوسان فارمد» است. نهایتاً پلت فرم چهارم «پروتئین پایه» نام دارد که مشابه خارجی آن «نواوکس» است و تولیداتی مشابه ایرانی هم شامل ۴ واکسن «کووپاستور»، «کووپارس رازی»، «اسپایکوژن سیناژن» و «نورا» است.
وی اظهار داشت: واکسن های تولید ایرانی از جنبه های مختلفی مانند فناوری، اثربخشی، سرمایه گذاری، وابستگی به واردات مواد اولیه و تجهیزات، انتقال فناوری و بومی سازی، ایجاد شبکه همکاری دانشمندان و شرکتهای دانش بنیان، برنامه تولید، حمایت ها و چالش های پیش رو مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق از شرکتهای تولیدکننده واکسن مانند کوایران برکت، کوپاستور، نانو اکسیر سینا، کوو پارس رازی و فخرا انجام شده است.
زاهدی ضمن اشاره به برخی دستاوردها هم بیان نمود: ایران یکی از معدود کشورهای دارای فناوری بومی تولید واکسن است. همینطور سطح گسترده ای از علمی، صنعتی، بین بخشی در تولید محصول شکل گرفت که نمونه مشابه این همکاری به ندرت دیده شده است. ایران همینطور به پلت فرم های فناورانه تولید واکسن بخصوص توسعه فناوری mRNA دست یافت و توانست به جایگاه مناسب در تولید علم بین ۱۰ کشور اول در حوزه کووید برسد. حالا ۱۲ شرکت داخلی در کشور در ۴ پلت فرم و فناوری درحال تولید واکسن کرونا هستند.
دکتر محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم در سخنانی بیان نمود: تولید واکسن افتخاری برای کشور است و ایران حالا جزو کشورهای تولیدکننده واکسن قرار دارد. تولید واکسن های ایرانی، حاصل تلاش ۱۶ ماهه گذشته تمامی بخش های کشور است. از نوروز سال ۹۹ جلساتی با حضور دکتر نمکی تشکیل شد و با عنایت به اشراف ایشان به مبحث واکسن خوشبختانه سرعت در کار بیشتر شد. از سال قبل هم شرکتهای مختلف برای صدور eul مستندات خویش را عرضه کرده اند. تا کنون ۱۸ شرکت مستندات را عرضه کرده و ۷ مورد به مطالعات بالینی و تولیدات نیمه صنعتی رسیده اند و همه این مراحل با نظارت مستقیم وزارت بهداشت بوده است.
وی افزود: تا کنون سه سازنده واکسن کرونا در ایران، موفق شده اند کد اخلاق را از کمیته ملی اخلاق دریافت نمایند. همینطور بررسی مستندات تمامی شرکت هایی که تا کنون به سازمان ما عرضه شده، انجام شده است. بر طبق این مستندات، سازندگان باید مستندات تکمیلی را عرضه کنند. همینطور پرونده دو شرکت سازنده واکسن Mrna که از فناوری های نوین در جهان هستند تا کنون بررسی اولیه شده و درخواست عرضه مستندات تکمیلی شده است. برخی شرکت ها هم فقط درخواست اولیه ارسال کرده اند، اما مستندات جهت بررسی تا کنون ارسال نشده است.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، در بحث ظرفیت واردات هم رقابت جدی وجود دارد. با برخی از شرکتهای خارجی قراردادهایی نوشته شده است. در بحث صادرات هم ۱۲ کشور اعلام تقاضا کرده اند، اما تا زمانی که تولید داخل تکمیل و نیاز داخل تأمین نشود، نمی توان به صادرات فکر کرد. باید هر چه سریع تر وارد مرحله تولید انبوه شد.
دکتر مصطفی قانعی، رئیس علمی کمیته ملی ستاد مبارزه با کرونا هم در سخنانی در این نشست اظهار نمود: پشتیبانی از همه شرکت ها انجام می شود و الان زنجیره ای از تولید شکل گرفته و همه شرکت ها در آن ایفای نقش می کنند. چنان چه طی دو سال پیش رو، واکسیناسیون با تولید داخل ادامه یابد برگشت سرمایه شرکت ها را هم شاهد خواهیم بود.
وی افزود: واکسن فایزر هم اکنون به علت عوارضی در میان افراد زیر ۲۰ سال داشته، متوقف شده است. بنابراین داشتن پلت فرم های مختلف کمک کننده است. در انگلیس و آمریکا و کانادا درحال انجام کارهای بالینی هستند که واکسن های متعدد با پلت فرم های مختلف تزریق شود. ما هیچ وقت تولیدکننده واکسن نبودیم، بلکه واکسن ها از تولیدات خارجی کپی می شد و این اولین دفعه است که با تکنولوژی داخلی کار دنبال شده است و نباید این گونه تصور شود که منابع اتلاف شده، بلکه فناوری را در داخل نهادینه می کند.
به نقل از مرکز خبر شورایعالی انقلاب فرهنگی، قانعی اضافه کرد: در کشورهایی مانند انگلیس با واکسیناسیون مرگ کاهش پیدا کرده، اما بررسی ها نشان داده که برای ریشه کنی احتیاج به تزریق سه دوز واکسن است. حداقل تا دو سال آینده تولیدات گسترش خواهد یافت. بر این اساس، یکسال ذخیره واکسن برای کشور ضروریست تا بتوانیم وارد بحث صادرات شویم.1400/04/12
23:32:59
5.0 / 5
252
تگهای خبر: بهداشت , پروتئین , پزشك , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
کادایف kadaif

کادایف kadaif