کادایف
مدیرگروه مامایی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی مطرح كرد

تشدید مشكلات مامایی به دنبال تك جنسیتی شدن رشته زنان

تشدید مشكلات مامایی به دنبال تك جنسیتی شدن رشته زنان

كادایف: مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به مشكلات جامعه مامایی، ادغام رشته مامایی در دانشكده های پزشكی را خواهان شد.


دكتر فاطمه ناهیدی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تبریك روز جهانی ماما به جامعه مامایی كشور و با اشاره به قدمت و ارزش رشته مامایی در جوامع، عنوان كرد: رشته مامایی از اهمیت بالایی در جامعه برخوردار است؛ چراكه طی آن خدمات ارزشمند ای به مادران و خانواده ها ارائه می شود، به عبارت دیگر ماماها به شكلی در جهت تامین سلامت مادران و نوزادان فعالیت می نمایند.

تشدید مشكلات مامایی به دنبال تك جنسیتی شدن رشته تخصصی زنان

وی با اشاره به اینكه با این حال رشته مامایی هر از چندگاهی دستخوش بی مهری هایی قرار گرفته و با چالش هایی روبرو می شود، بیان كرد: با تك جنسیتی شدن رشته تخصصی زنان و به دنبال عدم اجرای قوانین تعریف شده از جانب بعضی از بخش ها، مشكلات و چالش های رشته مامایی هم بیشتر شد. این در حالیست كه اگر قوانین، ارتباطات و وظایف مشخص شده برای هر گروه، اجرا و رعایت می شد، شاید این مشكلات بروز پیدا نمی كرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی اضافه كرد: عدم رعایت قوانین و خروج از چارچوب های تعریف شده و شرح وظایفی كه افراد برای آن تربیت شده اند، سبب بروز این مشكلات شده و به شكلی سبب شده كه یك رشته بر رشته دیگری حاكم شود.

ناهیدی با اشاره به اینكه ماماها برای تامین سلامت مادران و انجام زایمان های طبیعی و فیزیولوژیك تربیت می شوند، عنوان كرد: قوانین و شرح وظایف به گونه ای تعریف شده كه ماماها بعد از فارغ التحصیلی برای انجام این وظایف وارد بازار كار شوند، ولی متاسفانه این جایگاه از آنان گرفته شده است.

افزایش سزارین به دنبال اعمال سیاست های نادرست

وی افزایش شدید آمار سزارین در كشور را نتیجه سیاست های نادرست خواند و اضافه كرد: سزارین روش طبیعی و روتین برای زایمان نیست و كلیه متخصصین نسبت به عوارض این عمل برای مادر و نوزاد آگاه هستند.
ناهیدی با اشاره به رواج زایمان های طبیعی و فیزیولوژیك در كشورهای مترقی و توسعه یافته، اظهار نمود: در تمام دنیا ماماها برای وظایف از پیش تعیین شده كه همان انجام زایمان فیزیولوژیك، زایمان طبیعی و مراقبت های دوران حاملگی و بعد از آن و حتی سلامت دختران و زنان جامعه است، تربیت شده و در همان حیطه هم وارد بازار كار می شوند، ولی متاسفانه در كشور ما پزشك متخصص بر ماما حاكم است و حرف اول و آخر را می زند كه همین مساله جایگاه ماما را با چالش روبرو كرده و از سوی دیگر به كاهش آمار زایمان طبیعی منجر گردیده است.

مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، تصریح كرد: باید شرایطی فراهم گردد كه ماماها در همان حیطه ای كه برای آن تربیت شده اند وارد بازار كار شده، از آنها مسوولیت خواسته شود و در حیطه شرح وظایف تعریف شده تشویق شده و یا مورد مواخده قرار گیرند.

ناهیدی همینطور با تاكید بر اهمیت ترویج زایمان طبیعی در جامعه با هدف حفظ و ارتقای سلامت مادر و نوزاد و در اصل ارتقای سلامت روانی و اجتماعی خانواده و جامعه، خاطرنشان كرد: تنها در شرایطی كه جان مادر و نوزاد به صورت واقعی و نه كاذب در خطر باشد، سزارین بهترین روش برای نجات جان آنان است، ولی در غیر اینصورت زایمان طبیعی و زایمان فیزیولوژیك بهترین و تنهاترین روش برای زایمان می باشد.

كاهش تمایل زنان ایرانی برای آبستن شدن

وی همینطور با اشاره به كاهش تمایل زنان ایرانی برای آبستن شدن، اظهار داشت: این نوع برخوردها در جامعه و انجام زایمان های سخت و یا سزارین یكی از مهم ترین دلایل این مساله است. ازاین رو باید برای ترویج زایمان طبیعی، زایمان فیزیولوژیك و فرهنگ سازی در این راستا راهكارهای عملی و كارساز اندیشیده شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینكه در امر زایمان، متخصصین زنان تصمیم گیرنده نهایی بوده و در اغلب مواقع در لحظه آخر بنا به تشخیص آنان عمل سزارین انجام می شود، عنوان كرد: گاها این تشخیص می تواند تشخیص نهایی و قطعی نبوده و جان مادر و نوزاد واقعا در خطر نباشد.
وی با اشاره به اینكه بیش از ۵۵ درصد زایمان ها در كشور به روش سزارین انجام می شود، اضافه كرد: آیا واقعا تمامی این ۵۵ درصد از مادران آبستن دچار مشكل بوده و جان خود یا نوزادان شان در خطر است؟ مطمئنا اینگونه نیست و گاهی اوقات این تصمیم به علت زمان بر بودن زایمان طبیعی و سهولت انجام عمل سزارین، از جانب پزشكان متخصص اتخاذ می گردد.

وی با اشاره به اینكه ماماها برای انجام همین كار و صرف وقت و زمان برای انجام زایمان طبیعی و زایمان فیزیولوژیك، تربیت می شوند، خاطرنشان كرد: ماماها به شكلی تربیت شده اند كه از اوایل دوران بارداری، مسوولیت مراقبت از مادران را بر عهده گرفته و به گذراندن سیر طبیعی این دوران برای انجام زایمان به روش طبیعی و یا به روش فیزیولوژیك كمك می كنند.

ضرورت فرهنگ سازی در جامعه برای ترویج زایمان طبیعی
وی با تاكید بر لزوم فرهنگ سازی در جامعه برای ترویج زایمان طبیعی، اظهار نمود: مهم تر از فرهنگ سازی در جامعه، اصلاح فرهنگ متخصصین و ماماها، هماهنگی و همكاری تنگاتنگ و كار تیمی آنهاست كه باید عملی شود. باید دیدگاه متخصصان و ماماها به سمت ترویج زایمان طبیعی و فیزیولوژیك تغییر كند و به عبارت دیگر در درجه اول آنها هستند كه باید بخواهند تا این مساله محقق شود.

نبود ارتباط تیمی بین ماما و متخصص

وی با انتقاد نسبت به نبود ارتباط تیمی بین ماما و پزشك متخصص، خاطرنشان كرد: در شرایطی كه عامل زایمان پزشك باشد، هرچقدر كه ماما بخواهد و در این راستا تلاش كند، نمی توان مطمئن بود كه این امر به انجام زایمان طبیعی و یا انجام زایمان فیزیولوژیك ختم می گردد.

اهمیت تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در زایمان طبیعی

ناهیدی با اشاره به تقویت ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد بعنوان یكی از مهم ترین مزایای زایمان طبیعی، عنوان كرد: در تمام مقالات و مجامع علمی دنیا بر ارجحیت زایمان طبیعی تاكید شده؛ چراكه مادرانی كه به روش طبیعی و یا با روش فیزیولوژیك زایمان می كنند، قادر هستند خیلی سریع با نوزاد خود تماس پوست با پوست برقرار نموده و استرس نوزادشان را كاهش دهند و با این ارتباط نوزادان سالم تر، باهوش تر و آرام تری داشته باشند. طبق مطالعات انجام شده، این كودكان در آینده هم از روابط اجتماعی قوی تری برخوردار می باشند.

وی با اشاره به اینكه علی رغم وجود این باور در جامعه كه مادران سزارینی، قادر به انجام زایمان طبیعی در حاملگی های بعدی خود نیستند، تصریح كرد: این مساله صحت ندارد و انجام زایمان طبیعی در این شرایط امكانپذیر است. البته این مادران باید تحت نظر بوده و از مراقبت و كنترل بیشتری برخوردار شوند.

مدیرگروه مامایی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به دیدگاه باز و مثبت وزیر بهداشت نسبت به این مساله، عنوان كرد: آقای دكتر هاشمی در این راستا در برابر خیلی از مسایل با هدف حفظ و ارتقای سلامت مادران ایستادگی كردند و با تشخیص صحیح بر اهمیت كار تیمی بین ماما و پزشك متخصص تاكید دارند.

یكی بودن دانشكده های مامایی و پرستاری بزرگ ترین ضربه را به آموزش وارد كرد

وی با انتقاد از تفكیك رشته مامایی از دانشكده های پزشكی، عنوان كرد: یكی از اشكالات عمده رشته مامایی از همان ابتدا و در زمان تاسیس دانشگاه های علوم پزشكی بوجود آمد، زمانی كه بدون كار كارشناسی، ماما را از پزشكان متخصص در دانشكده پزشكی جدا كرده و در دانشكده پرستاری ادغام كردند.

وی با اشاره به اینكه یكی بودن دانشكده رشته های مامایی و پرستاری یكی از بزرگ ترین ضربه ها را به آموزش دانشجویان مامایی وارد كرده است، اظهار داشت: دانشجوی مامایی باید به گونه ای تربیت شود كه توانایی تشخیص بیماری و یا عارضه مادران آبستن را داشته و تا جایی كه در حیطه وظایفش تعریف شده نسبت به درمان اقدام نموده و در جایی كه در حیطه وظایفش نیست، بیمار را به پزشك متخصص ارجاع دهد. ازاین رو برای تربیت ماماهایی كه توانایی تشخیص این عارضه ها را داشته باشند باید از پزشكان متخصص مختلف مثل متخصصین قلب، داخلی و غیره بهره گرفته شود كه این متخصصان در دانشكده های پزشكی به آموزش دانشجو می پردازند نه در دانشكده پرستاری.

ناهیدی ادامه داد: ارتباط بین دانشجویان مامایی با پزشكان متخصص در دانشكده های پزشكی محقق می شود؛ چراكه در این صورت بخش آموزش دانشكده موظف به فراهم آوردن شرایطی برای ارائه آموزش به این دانشجویان بوده و در قبال دانشجویان خود مسئولیت دارد ولی تا زمانی كه دانشجوی مامایی در دانشكده پرستاری تربیت شود، این مساله محقق نخواهد شد.

ضروت ادغام رشته مامایی در دانشكده های پزشكی

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به طراحی سند دانشگاه های نسل سوم و تاكید بر ارتقای آموزش و مهارت دانشجویان گروه پزشكی، خاطرنشان كرد: در همین راستا، لازمه ارتقای آموزش دانشجویان مامایی و دسترسی آنان به پزشكان متخصص، تغییر برنامه آموزشی، چارت سازمانی و ادغام رشته مامایی در دانشكده های پزشكی است.
ناهیدی در خاتمه درباره آموزش دانشجویان مامایی در دانشكده های پزشكی و جدا شدن آنها از دانشكده پرستاری، تصریح كرد: امیدوارم كه این طرح هر چه سریع تر اجرایی شده و دچار مرور زمان نشود؛ چراكه این مساله یك بحث صرفا صنفی نیست و به سلامت مادران و نوزادان جامعه مربوط می شود، بخصوص در شرایطی كه كشور در آینده نه چندان دور با بحران جمعیت روبه رو خواهد شد باید برای پیشگیری و برون رفت از این بحران از همین امروز فكر اساسی كرده و چاره اندیشی نمود و كوشش كرد تا زمینه برای افزایش نرخ رشد جمعیت فراهم گردد.
1397/02/15
13:02:16
5.0 / 5
2589
تگهای خبر: پزشك , توانایی , سلامت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
کادایف kadaif

کادایف kadaif