کادایف
در گفت وگو با ایسنا تشریح شد

جزئیات ارائه خدمات دندانپزشكی بلاعوض در 60هزار مدرسه

جزئیات ارائه خدمات دندانپزشكی بلاعوض در 60هزار مدرسه

كادایف: رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجام شده در چارچوب طرح تحول سلامت دهان و دندان و كاهش شاخص پوسیدگی دندانی در كودكان، اظهار داشت: نخستین گروه هدف ما افراد شش تا 14 سال بودند كه به صورت فعال برای نمایش خدمات به آنها در مدرسه به سراغ شان می رویم و تابحال 60 هزار مدرسه ابتدایی كشور را تحت پوشش قرار داده ایم.دكتر حمید صمدزاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آغاز برنامه بهداشت دهان و دندان از شروع دولت یازدهم و در چارچوب طرح تحول نظام سلامت، اظهار داشت: در سال 1394 با حساسیت و جدیت وزیر وقت بهداشت، خوشبختانه طرح تحول سلامت دهان و دندان هم شروع شد و اقدامات خوبی در چارچوب این برنامه انجام شد. یكی از این اقدامات، اولویت دادن به پیشگیری و بهداشت دهان و دندان بود كه در این زمینه تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش در امتداد ارتقاء سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی كشور به امضا رسید و نزدیك به هفت میلیون دانش آموز تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند.
كاهش شاخص پوسیدگی دندان های كودكان 12 ساله تا 1400
وی با اشاره به اینكه قبل از اجرای این طرح شاخص پوسیدگی دندان های كودكان 12 ساله ایرانی شامل دندان های پر شده، كشیده شده و پوسیده، 2.9 بود، اضافه كرد: قرار بر این بود كه با اجرای طرح تحول سلامت دهان و دندان این شاخص تا سال 1400 به نزدیك یك كم شود. به دنبال اجرای این تفاهم نامه طی این چند سال نزدیك به 60 هزار مدرسه ابتدایی كشور تحت پوشش برنامه تحول سلامت دهان و دندان قرار گرفتند. در این زمینه در شهرها و روستاها، مباحث آموزشی و پكیج های خدمتی را آماده كردیم و برای مدارس هم ماكت دندان آموزشی تهیه و به آموزش و پرورش ارسال شد. همین طور كتاب و سی دی آموزشی برای مجموعه آموزش و پرورش، مربیان بهداشت و معلمین داوطلب آماده و ارسال شد.
آموزش به 37 هزار نیرو برای ارتقاء بهداشت دهان و دندان دانش آموزان
صمدزاده افزود: همین طور جلسات آموزشی را خصوصاً برای مربیان بهداشت مدارس در چارچوب دوره های بازآموزی ضمن خدمت، با كمك آموزش و پرورش برگزار كردیم و در این مدت نزدیك به 7000 نفر از نیروهای آموزش و پرورش تحت آموزش قرار گرفتند. در عین حال به حدود 30 هزار نفر از نیروهای بهداشتی خودمان شامل بهورز، مراقب سلامت و... كه در سطح یك نمایش خدمات را انجام می دادند، آموزش نمایش كردیم.
تشكیل پرونده الكترونیك سلامت دهان و دندان برای دانش آموزان
وی با اشاره به اینكه در چارچوب طرح تحول سلامت دهان و دندان و با عنایت به تاثیر فلوراید در كاهش پوسیدگی، سالانه دو نوبت وارنیش فلوراید برای دانش آموزان انجام می شود، اضافه كرد: یكی دیگر از اقدامات مان این بود كه نیازهای درمانی دانش آموزان اندازه گیری و ثبت گردید. همین طور برای دانش آموزان پرونده الكترونیك دهان و دندان به وجود آمد و این پرونده در پرونده الكترونیك سلامت و سامانه "سیب" ادغام شد. هم اكنون هم این پرونده در مراكز سلامت، برای دانش آموزان شش تا 14 سال و كودكان زیر شش سال هم تشكیل می شود.
توزیع مسواك انگشتی برای كودكان زیر 3 سال در مراكز بهداشتی
رییس اداره دهان و دندان وزارت بهداشت همین طور اظهار داشت: در عین حال در چارچوب برنامه طرح تحول، برای مادران و كودكان زیر سه سال باز معاینه انجام شده و به آنها آموزش می دهیم و در مراكزمان شامل خانه بهداشت یا پایگاه سلامت، در هر شش ماه یك نوبت، برای كودكان زیر سه سال مسواك انگشتی توزیع می شود. این اقدامات خوبی بوده كه در حوزه بهداشت و پیشگیری اتفاق افتاده است.
ارائه خدمات سلامت دندان در 60 هزار مدرسه
صمدزاده با اشاره به اینكه در این برنامه ها سه گروه هدف شامل افراد شش تا 14 سال، سه تا شش سال و زیر سه سال و مادران حامله و شیرده مورد توجه قرار گرفتند، اظهار نمود: نخستین گروه هدف ما افراد شش تا 14 سال بودند كه ما به صورت فعال برای نمایش خدمات به آنها در مدرسه به سراغ شان می رویم و تابحال 60 هزار مدرسه ابتدایی كشور را تحت پوشش قرار داده ایم.

وی افزود: حال در این مدارس یا مربی بهداشت داریم یا معلم داوطلب كه آنها را آموزش داده ایم. در عین حال در صورت نبود مربی بهداشت و یا معلم داوطلب، نیروهای خودمان شامل بهورز یا مراقب سلامت در مدرسه حضور یافته و نمایش خدمت می كنند و این اقدامات جزو برنامه های روتین شان است. آنها در این مدارس به دانش آموزان آموزش داده، غربالگری كرده و وارنیش فلوراید انجام می دهند. همین طور در صورت نیاز دانش آموزان به درمان، آنها را به مراكز وزارت بهداشت ارجاع می دهند.
ادغام برنامه بهداشت دهان و دندان در سامانه «سیب»
صمدزاده اضافه كرد: این درحالیست كه گروه هدف دیگر ما یعنی كودكان سه تا شش سال و زیر سه سال به خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت وزارت بهداشت بازگشت و خدمات مورد نیاز را دریافت می كنند. باید توجه كرد كه در سطح كشور شاهد پوشش بالای 90 درصدی خانه ها و مراكز بهداشت در روستاها و پوشش بیشتر از 80 درصدی آنها در شهرها هستیم. بدین سبب افرادی كه در حوزه گروه های هدف ما قرار دارند و به مراكز بهداشت مراجعه نموده و پرونده خانوار دارند، این خدمات برایشان انجام می شود؛ به طوریكه هم اكنون هر بهورز و مراقب سلامت ما می داند كه باید این اقدامات را انجام دهد و در سامانه «سیب» هم مراقبت از سلامت دهان و دندان وجود دارد. برای اینكه هم اكنون پكیج خدمتی و بسته آموزشی ما در سامانه «سیب» ادغام شده است.
اجرای برنامه دهان و دندان عاری از پوسیدگی برای بیشتر از 1 میلیون نفر
وی در ادامه صحبت هایش اظهار داشت: اقدام دیگری كه از سال تحصیلی جاری در این حوزه آغاز شد، بحث دهان و دندان عاری از پوسیدگی برای كودكان پایه ششم بود كه هم اكنون ابلاغ گردیده و در شهرها و روستاها، گروه هدف را معاینه و نیاز درمانی شان را انجام می دهیم. باید توجه كرد كه یك میلیون و 200 هزار دانش آموز پایه ششم ابتدایی داریم كه برایشان این اقدام انجام می شود.

صمدزاده اضافه كرد: بر این اساس هم اكنون حدود 40 درصد دانش آموزان مان فاقد مشكل هستند و امیدواریم تا آخر سال تحصیلی این میزان به مرز 80 درصد برسد. در صورت انجام این اقدام، در آینده پوسیدگی در این افراد كمتر ظهور می كند. هم اكنون هم با اقداماتی كه در چارچوب طرح تحول سلامت دهان و دندان انجام شده، خوشبختانه شاخص پوسیدگی یا همان DMFT گروه هدف به 1.84 كاهش پیدا كرده است.
ارائه هشت خدمت درمانی بلاعوض دندان پزشكی
وی با اشاره به اینكه اقدام دیگرمان در این حوزه نمایش هشت خدمت دندان پزشكی برای افراد زیر 14 سال و مادران حامله و شیرده در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر كه تحت پوشش بیمه روستایی هستند، بود، اظهار داشت: این هشت خدمت دندان پزشكی برای گروه هدف شامل كشیدن دندان های شیری و دائمی، ترمیم یك سطحی، دو سطحی و سه سطحی همرنگ و آمالگام، پالپ و پالپ زنده، فیشورسیلانت و فلوراید تراپی برای گروه هدف یعنی افراد زیر 14 سال و مادران بارددار و شیرده است كه به صورت بلاعوض در مراكزمان برای گروه هدف انجام می شود.

رییس اداره دهان و دندان وزارت بهداشت همین طور اظهار داشت: خوشبختانه در این حوزه از نظر اعتباری كمك مان كردند و در حوزه اعتبارات سلامت دهان و دندان به كمبودی برخورد نكردیم. برای اینكه اقدامات خوبی انجام شده و مردم و آموزش و پرورش هم رضایت داشته اند. البته نتوانسته ایم اعتبارت مان را افزایش دهیم، اما با همان اعتبارات گذشته اقدامات مان را انجام می دهیم. در مهدكودك ها هم بوسیله همكاری با بهزیستی برای فراد زیر شش سال خصوصاً در شهرهای بزرگ خدمات را انجام می دهیم، اما در شهرهای كوچك خدمات مان را در خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت نمایش می نماییم.
1397/12/13
13:57:22
5.0 / 5
1612
تگهای خبر: آموزش , بهداشت , بیمه , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
کادایف kadaif

کادایف kadaif