کادایف
وزیر بهداشت:

موافق سفر نبودیم و نیستیم

موافق سفر نبودیم و نیستیم

وزیر بهداشت ضمن اشاره به قدرت سرایت و بیماری زایی ویروس جهش یافته کرونا و با اشاره به اینکه موافق سفر نبودیم و نیستیم، اظهار داشت: سفر یعنی جمعیت سیال و با سفرها نمی توانیم استمرار و تشدید طرح محله محور و خانه به خانه را دنبال نماییم.


به گزارش کادایف به نقل از ایسنا، دکتر سعید نمکی اظهار داشت: همکاران من در سالی که گذشته نه تنها به بیماران مبتلا به کرونا خدمات ارائه دادند، بلکه با آبرومندی و سربلندی نگذاشتند که حتی یک بیماری که احتیاج به خدمات اورژانس دارد، بدون سرویس و خدمت بماند؛ بخصوص عزیزانم در اورژانس کشور برای رسیدگی عاجل به آنها و بیمارستان ها برای پذیرش آنها.
ماهانه ۱۰۰۰ تخت به مجموعه تختهای بیمارستانی اضافه کردیموی اضافه کرد: سال جاری سالی بود که علیرغم گرفتاری در باطلاق کرونا، برای نخستین بار توانستیم با لطف خدا و همت همکارانمان در هر ماه ۱۰۰۰ تخت به تخت هایمان اضافه نماییم که این آمار را قبل و پس از انقلاب نداشتیم. همینطور حدود ۱۴۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی در اقصی نقاط کشور تا اردیبهشت آینده افتتاح شده و ۱۳ هزار تخت به تخت های کشور اضافه می شود. همینطور سال جاری ۲۵۰۰ تخت آی سی یو به تخت های کشور اضافه کردیم.
موافق سفر نبودیم و نیستیمویروس جهش یافته قتل عام می کندنمکی درباره نوروز و سفرها، اظهار داشت: موضع وزارت بهداشت از روز نخست مشخص بود. ما مطلقا موافق مسافرت نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود. چونکه اولا مولفه جدیدی به نام ویروس جهش یافته انگلیسی به مولفه های سهمگین قبلی افزوده شد. عزیزان مطالعه کنند که این ویروس در کشورهایی مانند انگلیس، آلمان، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی چه قتل عامی کرد. هم اکنون بیشتر از یک ماه است که ویروس در کشور می چرخد و هنوز مرگ های دو رقمی و به ندرت روزهایی مرگ سه رقمی می بینید. فکر نکنید که نظام بهداشت و درمان انگلیس که ۱۸۶۰ مرگ را در یک روز ثبت کرد، نظام ضعیفی است. اتفاقا نظام بسیار محکمی است، اما آهنگ گرفتار کننده این ویروس به شدت بیشتر از گام هایی است که مقتدرترین نظام های بهداشتی و درمانی می توانند بردارند و ببینید که این عزیزان ما در سرتاسر کشور چه حماسه ای خلق کردند که هنوز پس از یک ماه گردش ویروس جهش یافته در کشور، این قتل عام را ندارید.
خوزستان؛ در سراشیبی کنترل کرونانگرانی برای استانهای همجوار خوزستاننمکی اظهار داشت: خوزستان بعنوان نخستین پایگاه هجمه ویروس موتاسیون یافته با افتخار می گویم که امروز با لطف خدا و با همدلی و وفاق و همت شبانه روزی همکاران نفس بریده من، روزهای ملایم تری را طی می کند و الان در سراشیبی کنترل بیماری در خوزستان هستیم، اما کماکان نگران اوضاع استان های دیگر که همجوار خوزستان و حتی استان های مرکزی در کشور هستیم که بگونه ای موارد مختلف ویروس جهش یافته را گزارش می گیریم.
مهلت یک ماهه خواستیم تا ویروس جهش یافته را زمین گیر کنیموی افزود: مولفه دیگرمان در مسافرت نقل و انتقال این ویروس از نقاط آلوده به نقاط کمتر آلوده و غیر آلوده بود که سفر می تواند این را تشدید کند. ازاین رو ابتدا سیاست ما این بود که مهلتی پیدا نماییم تا طرح تشدید بیماریابی را در استمرار طرح شهید سلیمانی به خوبی اداره نماییم. سفر یعنی جمعیت سیال و نمی توانیم استمرار و تشدید طرح محله محور و خانه به خانه را دنبال نماییم. زیرا جمعیت در مسافرت سیال است و در دسترس ما نیست و بنابراین در تشدید بیماریابی و جمع کردن بیماری در سرتاسر کشور، لطمه می خورد. بنابراین موافق سفر نبودیم و مهلتی می خواستیم تا در این مهلت مانند سال قبل بتوانیم یک ماه بیماریابی را تشدید کرده و این ویروس جهش یافته را مانند ویروس ووهان زمین گیر نماییم.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه می دانیم مردم خسته شده اند، اظهار داشت: اما می دانیم خط مقدم جبهه مبارزه با ویروس امکان دارد به مراتب تاب آوری اش کمتر شده باشد. من نمی توانم از منطقه ای که به ویروس موتاسیون یافته مبتلا نشده است پرستار اعزام کنم برای منطقه ای که آلودگی اش ۱۰۰ درصد برایم محرز است. درحالی که با ویروس ووهان این گرفتاری را نداشتیم. پس در کنار تاب آوری مردم عزیز، تاب آوری خط مقدم هم برای من بعنوان فرمانده عملیات مهم می باشد. ما در یکی از بیمارستان های خوزستان تنها ۲ دقیقه برقمان رفت و تا دستگاه موتور اضطراری را دستی روشن کنند ۷۰ بیمار داشتند خفه می شدند. یعنی ۲ دقیقه عدم کارکرد و عدم تاب آوری نظام سلامت، فاجعه خواهد آفرید.
برای اعمال تک صدایی، رنگ بندیها را پذیرفتیموی اضافه کرد: قرارشد تا برای سفرهای نوروزی ما رنگ بندی را اعلام نماییم. دو گزینه رنگ بندی بر مبنای وضعیت موجود و رنگ بندی بر اساس مولفه ویروس موتاسیون یافته و از عزیزانم در ستاد ملی تقاضا کردیم که اگر هر کدام از آنها را بپذیرند فواید و مزایای مشخص خویش را دارد و دوستان رنگ بندی شادتر را پذیرفتند که آبی و زرد بیشتر و قرمز و نارنجی کمتری داشت؛ یعنی همان مولفه قبلی و بدون مداخله ویروس موتاسیون یافته و ما هم چون قرار بر تبعیت از فرمایش عزیزان در ستاد داریم و قرار بر اعمال و اعلام تک صدایی است ما خواستیم تا عزیزان همین تصمیم را اعلام کنند؛ گرچه طبق فرمایش مقام معظم رهبری حد و حدود اعلام محدودیت با ما است اما اعمال آن با دیگران است و ما به علت اعمال تک صدایی این را پذیرفتیم.
در نوروز به دیدار مجازی بسنده کنیدنمکی ضمن اشاره به اینکه نقش وزارت بهداشت مانند سازمان هواشناسی است، خاطرنشان کرد: ما نمی گوییم امروز آفتاب است چون این مورد برای همه محرز است. نقش هواشناسی این است که بگوید در آینده هوا چگونه است و نقش ما هم این است که بگوییم در ایام آتی بر این نقشه چه خواهد گذشت وگرنه در حین بلا و گرفتاری چندان قدرت مانور نداریم. به هر تقدیر آنچه که امروز بعنوان نقشه و نقاط زرد و آبی و قرمز اعلام کردیم چیزی است که امکان دارد در ایام آتی و ماه آینده متفاوت شود. به جهت اینکه این اتفاق نیفتد و نوروز بهتری داشته باشیم از مردم تقاضا می کنم رعایت نمایند و فکر کنند بسیاری از نقاط کشور قرمز است یا قرمز خواهد شد تا وسط سفر اوضاع برایشان تلخ نشود. اینکه برویم اقواممان را در شهر زرد یا آبی آلوده نماییم و برگردیم نه صله رحم است و نه محبت به فامیل. در مورد دید و بازدیدهای نوروزی هم لطفا مانند سال قبل به دیدار مجازی و از راه دور بسنده کنید تا پروتکل ها رعایت شود.
۸۰ درصد واکسن کرونا در ۷ کشور دنیاوی در ارتباط با تأمین واکسن کرونا هم اظهار نمود: ما از روز نخست بیماری می دانستیم تأمین واکسن برای همه دنیا مشکل عمده ای است و تلاش کردیم ساخت واکسن داخلی را راه اندازی نماییم و از تک تک عزیزانی که در این حوزه می توانستند موثر باشند دعوت کردم، شهید فخری زاده، دکتر کریمی، عزیزان بنیاد برکت و... را فراخواندم تا در عرصه واکسن ورود کنند؛ چونکه می دانستم کسی به ما و هیچ کس واکسن نخواهد داد، دنیای سرمایه داری دنیای خودخواهی است که اگر سیر شد و ته سفره چیزی ماند و اگر اطرافش هم پیمان قسم خورده نداشت، آن وقت شاید به نقاط دیگر دنیا واکسن بدهد. به قول سعدی « فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی». آمریکایی ها تازه دو هفته است که واکسن به هم پیمانان قدیمی خود یعنی ژاپن داده اند و حدودا ۸۰ درصد واکسن دنیا در ۶ یا ۷ کشور مصرف می شود.
تحول بنیادین در واکسن سازی ایران از بهار ۱۴۰۰به دلالان و کاسبان تحریم میدان نمی دهیمنمکی ضمن اشاره به تولید واکسن ایرانی کرونا، تصریح کرد: امروز زیرساخت های مغتنمی در این رابطه تهیه کردیم و در بهار و از اردیبهشت به بعد واکسن های ایرانی پاستور، برکت، رازی و... به عرصه مصرف خواهند آمد و یک تحول بنیادین در واکسن سازی ایران ایجاد می شود. پیش از این امر اما مجبوریم واکسن وارد نماییم. عده ای شعارهایی می دهند و حرفهایی می زنند، من از هرکس که دلش برای مملکت سوخته و می تواند توانمندتر از ما واکسن وارد کند، می خواهم که برود و بیاورد ما هم ارز و ریالش را تأمین می نماییم. اما بدانند ما به دلالی و کاسبان تحریم میدان نمی دهیم و از این نمد پوسیده کلاهی برای دلالان در نمی آید حداقل تا زمانی که من اینجا هستم. اما اگر کسی می تواند بهتر از ما واکسن بیاورد و فکر می کند پشت دروازه های این مملکت کانتیتر یخچال دار پر از واکسن ایستاده اند و چوب حراج به واکسن خود زدند و ما نمی خریم، آنها بروند و واکسن بخرند. این گونه نیست، بنده توانمند ترین تیم را برای تهیه واکسن گذاشتم و واکسن هایی به دستمان می رسد که واکسیناسیون کادر درمان را آغاز کردیم و به سرعت پیش می رویم و از منایع معتبر هم واکسن خریدیم و امیدوارم در اسرع وقت تا قبل از تولید واکسن های خودمان گروه های صدمه پذیر را واکسینه نماییم.
برخی منابع را دریافت نکردیم و روزهای سختی را می گذرانیموی اضافه کرد: علیرغم اینکه اهل شکوه نیستم اما گلایه داشتم از برخی دوستان در ارتباط با منابع مجموعه. ما برخی منابع را دریافت نکردیم و روزهای سختی می گذرانیم. با این که همکاران من گلایه مند از کاستی ها هستند اما تلاش می کنم با صبوری مسائل را حل کنم و امیدوارم عزیزان در این جدال نابرابر با ویروس بیشتر دست ما را بگیرند تا دستمان تهی نشود و شرمنده همکارانمان نشویم.
وزیر بهداشت همینطور با تبریک ایام شعبانیه و میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار و با اشاره به اینکه « دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن که باد بامداد نسیم گره گشا آورد»، اظهار داشت: پیشاپیش عید نوروز را خدمت هموطنانم تبریک می گویم. سال سختی بر همکاران من و مردم در ارتباط با کرونا گذشت، ابتدا خدا را سپاس می گویم که این سال را علیرغم تمام سختی ها به سرانجام برسانیم. به روح همه شهدا بخصوص شهدای مدافع سلامت درود می فرستم و برای خانواده آنها و همه کسانی که عزیزانشان را به واسطه کرونا از دست دادند طلب صبر می کنم.
نمکی تصریح کرد: با سپاس از رحمت پروردگار از مقام معظم رهبری تشکر می کنم که همواره در رعایت پروتکل ها و هدایت مردم و علما به ما محبت ویژه دلشتند تا گام موثر برداریم. از رئیس جمهور محترم، اعضای ارجمند ستاد ملی کرونا، تمام وزارت خانه ها بخصوص وزارت کشور، وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی تشکر می کنم. عزیزانم در وزارت امور خارجه، نیروهای مسلح بخصوص عزیران سپاه، ارتش و بسیج در این یکسال بسیار همراه ما بودند. من نمی توانم این سپاس خویش را با هیچ زبانی بیان کنم اما از مردم، کسبه و همکارانم در نظام سلامت هم بسیار ممنونم که ما را همراهی و کمک کردند.1399/12/27
21:47:19
0.0 / 5
993
تگهای خبر: بهداشت , بیماری , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲